Prototyping

Shërbime të Prototipeve Softuerike

PROTOTIPE

Në SPRIGS, ne e dimë se fuqizimi i imagjinatës suaj është çelësi për të realizuar ide të shkëlqyera të suksesshme. Në disa seanca, ne zgjidhim problemin tuaj, punojmë për idenë tuaj dhe / ose strategjinë tuaj. Së bashku, ne krijojmë një prototip, në të cilin përfshijmë klientët tuaj dhe idetë për udhëtimin e klientit dhe i integrojmë ata në propozimin tuaj dhe modelin e biznesit. Ne dizenjojmë, eksperimentojmë dhe provojmë në mënyrë që të rregullojmë supozimet dhe propozimet. Ju shënoni dhe rifreskoni idenë dhe fokusin tuaj.