SEO

Software as a Service

DIGITAL TRANSFORMASJON

Innovasjon kan være avgjørende og suksessfull bare hvis vi samarbeider med deres brukere, alle partene som er involverte, og ekspertene i bedriften deres. Så langt mulig, gir vi håndgripelige og kontrollerbare resultater. For å gjøre dialogen enklere, gjør vi det abstrakte konkret og utvetydig, samtidig som vi tester ut hypotesene. Prosessen forenes, dannes og testes i iterative sykluser. Deretter forsøker vi å finne, og å lære av, de ulike aspektene som kan hjelpe oss videre. Alt dette fører til digital transformasjon.

WEB-UTVIKLING

Vår erfaring med skjermer med små dimensjoner er meget nyttig i en verden hvor størstedelen av trafikken skjer på mobile enheter. SPRIGS lager reaktive nettsteder som fungerer på en utpreget raffinert måte, både på desktop og mobile enheter, med de samme solide backend-tjenestene som vi bruker til appene våre.

MOBIL UTVIKLING

Vi er overbevist om at mobilitet er for alle, fra millenniumsgenerasjonen til bedriftskunder. Teamet vårt, som har mottatt diverse premier for mobil utvikling, har utviklet mange ulike digitale hjelpemidler, apper som kan måle solpanelenes effekt, som lærer oss å gjenkjenne følelser, eller som hjelper de ansatte til å sosialisere på en mer effektiv måte. Vi lager intelligente digitale løsninger for mobile brukere som arbeider mobilt.