Prototyping

Software Prototyping Services

Prototypebygging

Vi i SPRIGS vet at å realisere deres ønsker og visjoner, er den magiske nøkkelen som gjør store idéer til suksess. Gjennom flere sesjoner skal vi kunne løse problemene deres, og arbeide ut fra deres idéer og/eller strategier. Sammen skal vi lage en prototype hvor vi vil involvere kundene deres og utvikle idéene dere har om customer journey, basert på deres forslag og business-modell. Vi skal prosjektere, eksperimentere og prøve ut slik at vi kan komme frem til hypoteser og forslag. Dere vil høste fruktene og få nye idéer og fokus.